Personvernpolitikk

Personvernpolitikk

Generelle opplysninger

Denne personvernpolitikken har som formål å hjelpe brukerne av Englibot å forstå hvilke opplysninger blir samlet og behandlet av nettstedet, og hvorfor, samt hva skjer med sånne opplysninger.

Brukere bes om å bli kjent med personvernpolitikken og kontakte nettstedets eier ved å sende en e-post til adresse: [email protected], hvis det er noe som er uklart eller hvis de har spørsmål forbundet med behandling av opplysninger.

Englibots administrator er Optimipay SA med virksomhetsadresse i Warszawa (00-867), Al. Jana Pawła II 27 med skattenummer NIP: 5272818875 og statistisk firmanummer REGON: 367979287, som er registrert i Foretaksregisteret ved Polens Juridiske Register, ført av tingrett: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy i Warszawa, Økonomiske avdeling XII med nummer: 0000705171.

Personopplysninger

Alle opplysninger på Englibots nettside behandles av Optimipay S.A.

 1. Administratoren samler opplysninger som blir oppgitt av Englibots brukere frivillig. For øvrig kan administratoren registrere slike data om forbindelsens parametere som IP-adresser med teknisk formål, i forbindelse med administrering av servere og for å samle generelle, statistiske demografiske opplysninger (f.eks. om forbindelsens region) samt med sikkerhetsrelatert formål.
 2. Opplysninger som blir samlet og behandlet, er nødvendig for å gi brukere tilgang til Englibot, overvåke deres fremskritt i språkopplæringen og opprettholde den høyeste kvaliteten på tjenesten.
 3. Personopplysninger er alle data som lar identifisere brukeren. Brukeren er ikke forpliktet til å oppgi Optimipay S.A personopplysninger, men i så fall blir det ikke mulig å yte tjenester og svare på alle spørsmål fra brukeren, eller denne muligheten blir betydelig begrenset. Opplysninger kan bli innhentet fra noen kilder.
 4. Opplysninger som vi samler og behandler, er:
  1. Opplysninger som brukeren oppgir direkte
  2. Opplysninger som automatisk samles på nettsiden
  3. Opplysninger innhentet fra andre kilder
 5. Personopplysninger som samles av administratoren, blir behandlet i medhold av bestemmelser i den polske Personopplysningsloven av den 29. august 1997 (Lovtidend av 1997 nr. 133, post 883 med senere endringer) og den polske loven om elektroniske tjenester av den 18. juli 2002 (Lovtidend av 2002 nr. 144, post 1204 med senere endringer), utelukkende på bakgrunn av en autorisasjon til å behandle opplysninger og kun med det formål til å gjennomføre tjenester som bestilles av brukeren, for identifikasjons og verifikasjons skyld samt andre formål som beskrives i dette reglementet.
 6. Personvernforordningen (GDPR) gir fysiske personer bestemte rettigheter vedrørende deres personopplysninger. Med glede tilbyr vi derfor brukerne våre gjennomskuelig og kontrollerbar tilgang, som lar benytte disse rettighetene. Med forbehold om tekniske muligheter og begrensninger som følger av den gjeldende lovgivningen, er retter som innvilges til fysiske personer, følgende:
  • Rett til innsyn – rett til å bli informert om personopplysninger som forvaltes av administratoren og rett til å kreve innsyn i dem;
  • Rett til retting – rett til å kreve at personopplysninger blir rettet eller oppdatert hvis de er upresise eller ufullstendige;
  • Rett til sletting – rett til å kreve at personopplysninger slettes;
  • Rett til begrensning – rett til å kreve at administratoren slutter å bruke alle eller noen av brukerens personopplysninger, i en begrenset eller ubegrenset tid;
  • Rett til å protestere – rett til å protestere, til enhver tid, mot behandling av brukerens personopplysninger av administratoren, av grunner som er forbundet med brukerens særlige situasjon;
  • Rett til å protestere mot behandling av brukerens personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring;
  • Rett til dataportabilitet – rett til å kreve en elektronisk kopi av brukerens personopplysninger og rett til å utlevere dem til et annet subjekt, som skal bruke dem til å yte tjenester;
  • Rett til å ikke være gjenstand for automatiserte avgjørelser – rett til å ikke være gjenstand for avgjørelser som kun baserer seg på automatisert prosessering, inkludert profilering, hvis den gitte avgjørelsen kan ha rettsfølger for brukeren eller påvirke ham signifikant på en annen, lignende måte.
 7. Administratoren virker etter sine beste evner for å opprettholde personvern og beskytte opplysninger som han mottar, og som gjelder brukere av Englibot. Administratoren utviser nødvendig aktsomhet ved å velge og benytte rette tekniske midler, inkludert programmeringsrelaterte og organisatoriske midler, som beskytter de prosesserte opplysningene. Spesielt beskytter han opplysninger mot tredjemenns innsyn, publisering, tap, destruering, uberettiget modifikasjon samt mot deres behandling på en måte som krenker gjeldende forordninger.
 8. Brukere oppgir sine personopplysninger frivillig, derfor har de rett til å få innsyn i sine personopplysninger og til å rette dem. De kan også henvende seg til administratoren med en anmodning om å slette personopplysningene fra administratorens datasamlinger, med forbehold om at de skal oppgi nye opplysninger. Administratoren kan nekte å slette opplysninger hvis brukeren har krenket bestemmelser i dette dokumentet, reglementet eller gjeldende lovbestemmelser med sin oppførsel under bruk av Englibot, og det er nødvendig å bevare opplysningene for å forklare omstendigheter og vurdere omfanget av brukerens ansvar.
 9. Hvis brukeren abonnerer på nyhetsbrevet, vil administratoren sende meldinger med opplysninger om produkter og tjenester forbundet med Englibot til e-postadressen som oppgis av brukeren, samt opplysninger om organiserte konkurranser og tilbud.
 10. Administratoren kan overdra ansvaret for behandling av brukerens personopplysninger til andre subjekter som gjennomfører noen tjenester, spesielt gjennomføring av betaling og måling av tilfredshet av Englibots brukere.

Informasjonskapsler politikk

 1. Når man blar gjennom nettsider og bruker applikasjon Englibot, blir det brukt informasjonskapsler, som er små tekstopplysninger som blir lagret på brukerens målenhet i forbindelse med bruk av Englibot. Bruk av informasjonskapsler tillater korrekt virkning av nettsider og applikasjon Englibot.
 2. Informasjonskapsler som administratoren bruker er trygge for brukerens enheter. Det er spesielt ikke mulig at brukerens enheter blir infisert med virus eller andre uønskede eller skadelige programvarer via informasjonskapsler. Disse filene lar identifisere programvaren som benyttes av brukeren og tilpasse applikasjon Englibot individuelt til enhver bruker. Informasjonskapsler inneholder vanligvis navnet på domenet som de kommer fra, lagringstid og tillagt verdi.
 3. Administratoren bruker to typer informasjonskapsler:
  1. Midlertidige informasjonskapsler: De lagres på enheten til brukeren som benytter Englibot og forblir der til slutten av nettleserens sesjon. Da blir de varig fjernet fra enhetens minne. Mekanismen bak midlertidige informasjonskapsler lar ikke samle personopplysninger eller andre fortrolige informasjoner fra brukerens enhet.
  2. Varige informasjonskapsler: De lagres på enheten til brukeren som benytter Englibot og forblir der til de blir slettet. Når man avslutter nettleserens sesjon eller slår av enheten, blir disse informasjonskapslene ikke slettet fra enhetens minne. Mekanismen bak varige informasjonskapsler lar ikke samle personopplysninger eller andre fortrolige informasjoner fra brukerens enhet.
 4. Administratoren bruker informasjonskapsler til følgende formål:
  1. konfigurere Englibot;
  2. lage statistikker som lar forstå hvordan Englibots brukere benytter nettsider. Dette lar forbedre nettsiders struktur og innhold med bruk av analytiske verktøy til Google Analytics, som administreres av Google Inc. med virksomhetsadresse i USA. Googles personvernpolitikk finnes på følgende adresser: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  3. vurdere brukerens profil for å vise bedre tilpassede reklamematerialer og tilpasse reklamebudskapet presisere med hensyn til brukerens lokalisasjon og aktiviteter med bruk av Googles reklameverktøy AdWords, som administreres av Google Inc. med virksomhetsadresse i USA. Googles personvernpolitikk finnes på følgende adresser: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  4. analysere brukernes aktivitet, for å tilpasse innholdet som viser seg for dem til profilene deres. Dette lar forbedre forvaltning av reklamekampanjer med bruk av analytiske verktøy DoubleClick, som administreres av Google Inc. med virksomhetsadresse i USA. Googles personvernpolitikk finnes på følgende adresser: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 5. Vi anbefaler at man leser personvernpolitikken til de ovennevnte firmaene, for å bli kjent med regler for bruk av informasjonskapsler.
 6. Informasjonskapsler kan bli benyttet av reklamenettverk, spesielt Google, til å vise reklamer som er tilpasset til måten som brukeren benytter Englibot på. Med dette formålet kan det lagres opplysninger om brukerens navigasjonssti eller tid som han tilbringer på nettsiden.
 7. Når det gjelder informasjoner om brukerens preferanser, som samles av reklamenettverk Google, kan brukeren lese og editere opplysninger som stammer fra informasjonskapsler med bruk av verktøyet her: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Brukeren kan på egen hånd og til enhver tid endre innstillinger vedrørende informasjonskapsler, fastsette betingelser for deres lagring og informasjonskapslenes tilgang til brukerens enhet. Brukeren kan endre de ovennevnte innstillingene via nettleserens innstillinger eller ved å konfigurere tjenesten. Innstillingene kan bli endret spesielt slik at det blokkeres automatisk lagring av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger eller at man blir informert hver gang informasjonskapselen blir lagret på brukerens enhet. Du kan finne detaljerte opplysninger om muligheter og metoder for lagring av informasjonskapsler i programvarens (nettleserens) innstillinger.
 9. Brukeren kan til enhver tid fjerne informasjonskapsler ved å benytte tilgjengelige funksjoner i nettleseren som han bruker.
 10. Hvis man begrenser bruk av informasjonskapsler, kan det påvirke noen funksjoner som er tilgjengelig på Englibots nettside og i selve applikasjonen.

Tjenesteoperatør

Optimipay S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
KRS 0000705171
NIP 5272818875

Social Media

Flere opplysninger